Čtvrtek, 21 říjen 2021
Úvodní stránka arrow Historie klubu
Historie Klubu Tisk E-mail
Přejít na obsah
Historie Klubu
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7

Český veslařský klub Pardubice

1941 - 2001

 

Lodenice klubuTento materiál si nedělá nárok na encyklopedickou přesnost a úplnost. Vycházel především ze vzpomínek starších členů klubu, včetně zakladatelů. Věřím, že všem připomene krásná léta, strávená na „AROSE“, krásné zážitky, sportovní i společenské, spojené s veslařským sportem.

Můj dík patří všem, kteří se v uplynulých 60 ti letech zasloužili o to, že i dnes má jméno Českého veslařského klubu Pardubice mezi českými kluby známku vysoké kvality.

Martin Kubrycht

 

Překonávání vzdáleností na vodní hladině prostřednictvím plavidel je staré jako lidstvo samo. Původní primitivní plavidla vydlabávaná z vhodných kmenů, s použitím pádel, zhotovených z větví, postupně nahrazovaly účelnější, rychlejší a všestrannější lodě. V období čtvrtého století již byly používány lodě, jejíchž posádky měly až sto mužů. Římští císařové si nechávali předvádět závody lodí ve zvláštních bazénech.

Veslování jako sport je však mladší. V Německu jsou počátky tohoto sportu již v XVI. století. V Anglii v roce 1750 pořádali závod na Temži pro lodníky, kteří byli nejméně jeden rok po vyučení. Až v roce 1829 se konalo první utkání univerzit OXFORD – CAMBRIDGE. Veslování se rozvíjelo hlavně v přímořských státech – v Německu, Anglii a Holandsku. V roce 1830 byl založen veslařský klub v Hamburku, do roku 1865 už bylo celkem 47 klubů a v roce 1883 byl založen Německý veslařský svaz.

V Čechách byly počátky veslařského sportu již kolem roku 1850. První klub v Praze byl založen v roce 1868 s názvem LODNÍ KLUB, 2.6.1870 FREGATA KLUB v Praze a v roce 1875 VESLAŘSKÝ a bruslařský klub v Praze. Lodě i ostatní materiál se kupovaly v Anglii nebo v Hamburku, odkud byly dopravovány po vodě. V září roku 1876 byla založena veslařská společnost Blesk Praha, kde byly provozovány vodní sporty. Ale už v říjnu toho roku několik členů této společnosti založilo Veslařský klub Blesk s klubovnou na Střeleckém ostrově. Mimo Prahu byly založeny veslařské kluby – v roce 1874 Vajgar v Jindřichově Hradci, r. 1879 veslařský odbor Sokola Roudnice n/Labem, v r. 1881 Klub veslařů Mělnických, v r. 1883 veslařský klub OHŘE LOUNY a v roce 1886 Slávia Praha.

Veslařské závody byly v tehdejší době velkou společenskou událostí a slavností. Závodníci uspořádali před závody slavnostní průvod městem ve svých sportovních úborech.

Již v roce 1884 byla založena Ústřední jednota veslařská Čech a v roce 1892 Mezinárodní veslařská Federace.

Dne 15. června 1883 byl odstartován první mistrovský závod ve skifu a vítězem se stal Josef Rőssller – Ořovský. Délka závodní dráhy byla od 1.600 m do 2.500 m, postupně se ujednotila na 2.000 metrů. První závod osmiveslic na území Čech se uskutečnil v r. 1886 v Roudnici nad Labem, tradice Primátorských osmiveslic byla založena v roce 1910.

Po první světové válce znovu ožívá veslování na českých vodách. Již v roce 1919, je ustanoven nový Český svaz veslařů a postupně vznikají nové kluby v Čechách i na Moravě.

 

 Podnět a myšlenku k založení veslařského sportu na labské vodě v Pardubicích dal Ing. Antonín Beran, vedoucí inženýr firmy R. Kunc, která prováděla regulaci pardubického úseku řeky Labe. Už při projektování těchto prací viděl veliké možnosti pro vznik a rozvoj nejkrásnějšího z vodních sportů – veslování – také v Pardubicích. Postupně přesvědčil své nejbližší přátelé, kteří se však obávali velkých finančních výdajů spojených s provozováním tohoto sportu. Z počátku byly v převaze návrhy na sdružení pro všechny vodní sporty. V tomto období také pomáhal svými zkušenostmi člen veslařského klubu Ohře Louny pan Jiří Zavřel, který svou bohatou činností v závodním veslování ( mistr na skifu ). Obrátil pozornost a zájem na založení čistě veslařského klubu.

 

První schůzka přípravného výboru k založení klubu byla 31. března 1941 v hotelu Veselka v Pardubicích a zúčastnili se jí : Ing. Antonín Beran, Ing. L.Franc, MUDr. J. Meloun, prof. K. Kubiš, O. Nádvorník, R.Procházka, L. Rybyšar, F.Stoklasa, JUDr. Zd. Špaček a Vl. Tonar. Tento přípravný výbor v čele s obratným a úspěšným doc. A. Gutwirtem usilovně pracoval na překonávání formalit a administrativních překážek, kterých nebylo v době protektorátu málo a již 26. července 1941 byla svolána Ustavující valná hromada v hotelu Veselka v Pardubicích. Český veslařský klub Pardubice byl nadšeně přijat sportovními přáteli a sportovci v Čechách i na Moravě. S první přátelskou a materiální pomocí přišli veslaři z ČVK Praha, kteří věnovali veslovací cvičnou bednu. Naproti tomu veslaři s Blesku Praha pomohli vedením klubu v jeho prvopočátcích. Pan J.Suchánek zastával funkci výkonného místopředsedy a pan Vl. Martinec lodního správce. U bývalé plovárny AROSA, která stála v krásném prostředí u řeky Labe přistaví přípravný výbor loděnice pro osm lodí.

Prvním předsedou byl jednomyslně zvolen docent A. Gutwirth a do výboru byli zvoleni vesměs členové přípravného výboru. Klubovou barvou se stala červená a bílá. Vlajku a odznak klubu tvořil červený štít s úhlopříčným stříbrným pruhem, doplněný v horní polovině o půlkoně města Pardubic a v dolní polovině stříbrným veslem.

 Počáteční starostí klubu byly zaměřeny na získání potřebných veslařských lodí. Tak se k prvnímu skullu, který ochotně přenechal pan Vl. Martinec, podařilo zakoupit ještě dva skully a jeden dvojskull, který byl později přestaven na dvojku.

Mezi pardubickou mládeží se našlo mnoho nadšenců, kteří se mohli prostřednictvím stipendijních míst se mohli stát činnými členy klubu. V závěru roku 1941 byly ještě objednány dvě čtyřveslice.Aktualizováno ( Středa, 31 květen 2006 )
 
© 2021 www.cvkpardubice.cz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.