Zápis z výboru ČVK Pardubice

Termín 20. 2. 2007 od 18 00 hod. na SG

Omluveni: Srb, Hauk, Kubrychtová, Šebek, M. Kubrycht ml.

 

 1. Vyhodnocení trenažerové sezóny – neúspěšná. Musíme se zaměřit na zdravotní stav závodníků, regeneraci a psychickou odolnost.

 2. Rozdělení lodí na 1.polovinu závodní sezóny – závazné pro všechny členy klubu.
  Zodpovídá: Roman Gwozdiak, Libor Kubrycht, Martin Kubrycht

 3. Rozpis rozdělení lodí a vesel bude vyvěšen na internetu a loděnici.
  Zodpovídá: M. Příhoda a J. Vlastník
  Termín: únor 2007

 4. Nebudeme žádat o pořádání MČR na trenažerech v ČSOB.

 5. Oprava vleku – vlek odvezen 20. 2. 2007 do firmy HBH p. Šolcovi k výměně nájezdové brzdy a zprovoznění brzd. Následně je projednána technická prohlídka s vedoucím STK p. Mrázkem ve Starém Hradišti.
  Zodpovídá: Roman Gwozdiak
  Termín: urychleně

 6. Opravy lodí – každý si připraví přidělenou loď na závodní sezónu!
  Označení lodí, krakorců a slajdů!
  Potřebný materiál je třeba urychleně nárokovat u M. Příhody.

 7. Připomínky na Valnou hromadu ČVS 17. 3. 2007. Projednán dopis, který předseda odeslal na svaz. Ve výboru není jednotný názor a řada členů se ještě nevyjádřila.
  Dopis bude vyvěšen na internetu.
  Zodpovídá: K. Kroulík
  Termín: únor 2007

 8. Internetové stránky klubu – pokud nejsou včas aktualizovány, ztrácí svůj význam.
  Zaplacen pronájem na 2 roky za 2500,-Kč. Doplníme sekci pro sponzory.
  Zodpovídá: Jan Vlastník
  Termín: průběžně

 9. Nové granty. Vyhodnocení grantových programů kraje se zúčastní Věra Kubrychtová.
  Zodpovídá: Věra Kubrychtová
  Termín: dle pozvánky

 10. Podána žádost o grant na Vodafone – nebyli jsme úspěšní.

 11. Přestup Denisy Prepslové z Mělníka je realizován.
  Přestup Tomáše Macase – je třeba urychleně provést – za vytvořené podmínky požadujeme členství v klubu!
  Realizujeme přestup Jany Gebertové z Chemičky Ústí.

Zodpovídá: L. Kubrycht
Termín: únor 2007

 1. Závodní kombinézy – soustředění požadavků, předpokládaná cena 450,-.
  Zodpovídá: K. Kroulík
  Termín: únor 2007

 2. 2. veslařský ples se uskuteční 3. března 2007 U Kosteleckých – členové výboru zajistí distribuci lístků a sponzorské dary do tomboly. Předpoklad 100 účastníků.
  Zodpovídá: K. Kroulík

 3. Informační tabule k loděnici a tabule Nábor je ve výrobě.
  Zodpovídá: O. Šebek
  Termín: březen 2007

 4. Distanční závod bratří Majzlíků přesouváme na sobotu 17.3.2007 – SG odjíždí na soustředění. Informaci na svaz.
  Zodpovídá: L. Kubrycht

 5. Brigáda na loděnici – dokončení opravy plata v neděli 18.3.2007.
  Ocelové nosníky přivaří T. Macas v neděli 4.3.2007.
  Zodpovídá: L. Mejzlík

 6. Členské příspěvky se vybírají do konce dubna v plné výši 1500,-.
  Zodpovídá: K. Srb a trenéři

 7. Prostudujeme novelu zákona o vodách v souvislosti s čerpáním vody ze studny a vypouštěním odpadních vod.

Zodpovídá: L. Mejzlík a K. Kroulík

Termín: 13. 3. 2007


Termín příští schůze 13. 3. 2007 od 17 00 hod. na AROSE!

Zapsal: K. Kroulík