Zápis z Valné hromady ČVK Pardubice

konané 16. 12. 2006 od 1800 v hotelu Labe


Účast : dle prezenční listiny

Program: Zahájení

Zpráva o činnosti

Zpráva o hospodaření

Úkoly pro rok 2007

Diskuse

Vyhodnocení nejlepších sportovců klubu

Usnesení

Závěr


Valnou hromadu zahájil předseda Karel Kroulík.

Zprávu o sportovní činnosti a vynikajících výsledcích, dosažených v roce 2006, přednesl místopředseda Martin Kubrycht st.

Zprávu o příznivém vývoji hospodaření přednesl hospodář Karel Srb.

Předseda Karel Kroulík seznámil přítomné s výhledem na příští období.

Hlavní úkoly:Předání odměn přítomným nejlepším závodníkům klubu – dárkový certifikát v hodnotě 500,- Kč.


Usnesení z Valné hromady ČVK Pardubice konané 16. 12. 2006 od 1800 v hotelu Labe:


Valná hromada schvaluje:


 1. Zprávu o činnosti

 2. Zprávu o hospodaření

 3. Vyhodnocení nejlepších sportovců klubu


Valná hromada ukládá:

 1. Nábor nových členů

 2. Nákup nové osmy – zpracování grantů, dále na Družstva a Letní tábor na Seči

 3. Kompletní připravenost lodí a vesel před zahájením sezóny

 4. Příprava závodníků ke splnění limitů SCM

 5. Oprava vleků a technická prohlídka

 6. Dokončení oprav plata

 7. Aktualizace a doplnění internetových stránek

 8. Zdokonalit práci v nabídce reklam pro sponzory

Karel Kroulík

předseda klubu
Pardubice 16.12.2006