program nového výboru klubu

na rok 2006 až 2007

schválený na Valné hromadě 10.12.2005

 

·       Vychováme špičkové závodníky pro dorosteneckou a juniorskou reprezentaci.

·       Předním závodníkům zajistíme v klubu prioritní postavení a odpovídající materiálové vybavení.

·       Budeme pokračovat v oboustranně výhodné spolupráci se sportovním Gymnáziem a Sportovním centrem mládeže.

·       Trenérská rada ve spolupráci s lodním správcem rozdělí závodníkům lodě a vesla a zasadí se o důsledné dotažení rozpisu a jeho dodržování.

·       Zavede se statut „ Závodní a nezávodní loď „ a zavede se  „Lodní kniha“.

·       Každý, kdo poškodí loď, nebo ztratí nějakou součást, se bude podílet finančně nebo pracovně na její opravě nebo náhradě. Pokud se zjistí, že někdo poškodil loď a neohlásil poškození, bude disciplinárně projednán na výboru klubu.

·       Musíme se více věnovat náboru nových členů i v kategoriích nad 15 let. Zaměříme se na své příbuzné, známé, kamarádky a kamarády. Na jaře vyrazíme do škol. Využijeme digitální prezentaci juniorů. Do výchovy žáků zapojíme větší počet lidí, a to jak nové trenéry, tak zavedeme pravidelné služby závodníků a členů klubu v předem určený den.

·       Výbor bude vybírat členské přípěvky ve výši 1500 Kč za rok s možností dvou splátek  s termínem konec dubna a konec srpna. Sociálně slabé rodiny mohou požádat výbor klubu o částečnou alternativní náhradu například ve formě  brigádnické činnosti nebo materielního vybavení.

·       Výbor bude prezentovat klub prostřednictvím závodů, v místním tisku a rozhlasu.

·       Sponzorské prostředky, budeme získávat především od rodičů závodníků, bývalých veslařů, kteří jsou úspěšní podnikatelé nebo mají v obchodních společnostech dobré postavení se zaměřením na osobní kontakty. Dále se zaměříme na menší pardubické firmy s žádostí o menší finanční částky. Nabídneme prostory a lodě pro umístění reklam.

·       Budeme podávat více žádostí o dotace a granty na využití volného času mládeže. Získané finance použijeme na nákup repasovaných lodí a vybavení loděnice.

·       Maximální úsilí věnujeme sehnání finančních prostředků na nákup kvalitní osmy.

·       Výbor bude usilovat o vytvoření pohodového prostředí a přátelské atmosféry na loděnici.

·       Každého rádi přivítáme na sportovních a společenských akcích. Nabídneme hřiště, ohniště a příjemné prostředí klubovny k oslavám, chatu na Seči k rekreaci – vše za mírný finanční příspěvek, pracovní nebo materiálovou kompenzaci.

·       Skif bar bude sloužit členům klubu.

·       Výbor bude prosazovat, aby nezávodící členové jezdili na tréninkových lodích v rozumné době.

·       Brigádnická povinnost budou stejné pro každého člena klubu.

·       Zlepšíme vzájemnou komunikaci mezi členy klubu.

·       Vytvoříme nové internetové stránky klubu a zajistíme jejich pravidelnou aktualizaci.

·       Diskuze na našem internetovém fóru nebude anonymní.