Zápis z výboru ČVK Pardubice

Termín 5. 12. 2006 od 16.00 hod na SG.

Omluveni: V.Hauk, M.Kubrycht ml., J.Vlastník

 

 1. Příprava účasti na závodech – 14.12. 2006 – SCM Praha,
  Lysá - doprava bude upřesněna.

 2. Vánoční trenažéry – 16. 12. 2006,
  trenažéry a obsluhu počítače zajistí L.Kubrycht
  plakáty a pozvánky zajistí K.Kroulík,
  projekční techniku a ozvučení R.Gwozdiak,
  ceny výbor klubu a O. Šebek,
  startovní listinu na internet J. Vlastník
  zpracování výsledků a diplomy K. Kroulík.

 3. Setkání veteránů 4. 12. 2006 – informace – asi 45 účastníků, videoprezentace klubu, výzva k náboru nových členů z řad rodin a známých.

 4. Valná hromada 16. 12. 2006 od 17.00 – hotel Labe.
  Zpráva o sportovní činnosti – M.Kubrycht st., hospodaření – K.Srb, výhled na příští rok – K.Kroulík, vyhlášení nejlepších, odměny – R.Gwozdiak.
  Zodpovídá: Karel Kroulík

 5. Oprava vleku – musíme nainstalovat nájezdovou brzdu a zprovoznit brzdy.
  Zodpovídá: Roman Gwozdiak
  Termín: urychleně

 6. Opravy lodí – Opravy budou probíhat nahoře v dílně – koupíme topidlo s ventilátorem.
  Kompletní příprava na sezónu s označením a vybavením (balónek, dekly, špunty, boty, tkaničky,) prověřit kormidla a boty do lodí.
  Potřebný materiál je třeba urychleně nárokovat u M. Příhody.
  Do opravy odvezeny dvojskify 32 a Medák a dvojka vrácená z Hradce Králové.
  Zodpovídá: M. Kubrycht st.

 7. Zpráva o hospodaření- podána informace.

 8. Internetové stránky klubu. Doplníme mapu, nabídku na Vagon, sekci pro sponzory, rozpis zimního tréninku.
  Stránky nejsou aktualizovány – chybí poslední zápis z výboru, foto z Loun a výsledky!
  Zodpovídá: Jan Vlastník
  Termín: urychleně

 9. otryskání a nátěr

  63605

  jekly a fošny

  12473

  palubky Transform

  4752

  jeřáb

  3332

  Dosud

  84162

  Dotace z města – vyúčtování grantu na opravu plata.
  Dokoupení potřebného materiálu za 16 000 a vyúčtování dotace.
  Zodpovídá: M. Kubrycht st. a K.Srb
  Termín: prosinec 2006

 10. Vyúčtování navýšené dotace z OV ČSTV o 10 800,- Kč.
  Zodpovídá: Karel Srb a Věra Kubrychtová
  Termín:

 11. Nové granty.
  Podáme na činnost – účast na MČR družstev
  sport pro všechny - soustředění na Seči

investiční - nákup osmy
Zodpovídá: Věra Kubrychtová
Termín: leden 2007

 1. Podána žádost o grant na Vodafone – oceněa kvalita zpracování od V. Kubrychtové.

 2. Přestup Denisy Prepslové z Mělníka – schválena výše výchovného 6000,-Kč.

Zodpovídá: L. Kubrycht
Termín: prosinec 2006

 1. Registrace nových členů. Přestupní lístky pro Denisu Prepslovou a Tomáše Macase.
  Z klubu odchází Filip Letocha zpět do Hodonína – budeme požadovat výchovné 5000,-.
  Zodpovídá: L. Kubrycht
  Termín: prosinec 2006

 2. Závodní kombinézy – soustředění požadavků, předpokládaná cena 450,-.

 3. Trenéři zdůrazní závodníkům, aby závodili v čistých a nesepraných kombinézách jednotného vzhledu!
  Zodpovídá: trenéři

 4. 2. veslařský ples se uskuteční 3. března 2007 U Kosteleckých – členové výboru zajistí sponzorské dary do tomboly.

 5. Vyúčtována dotace svazu na talentovanou mládež ve výši 44 073,60Kč

 6. Vyúčtování hospodaření Skifbaru:
  Stav po plesu 2006 12980,-
  Příjmy od plesu 6081,-
  Výdaje - 17119,- ( kamera, DVD 2x, brašna, baterie,...)
  Zůstatek 1942,-
  Pohledávky 2359,-
  Ve zboží 500,-
  Zodpovídá: Karel Kroulík

 7. Informační tabule k loděnici a tabule Nábor.
  Zodpovídá: O. Šebek
  Termín: březen 2007

 8. Silvestr na loděnici – pro členy klubu a přátele.

 9. Různé


Termín příští schůze 9. 1. 2007 hod. na SG.

Zapsal: Kroulík