Zápis ze schůze výboru ČVK Pardubice

Dne 4. 1. 2006 – Pardubice

 

 

Přítomni: Kroulík, Kubrycht M.st., Gwozdiak, Mejzlík, Kubrycht M.ml, Kubrychtová, Příhoda

Omluveni: Šebek, Hauk, Srb, Kubrycht L, Vlastník

 

1)    Podávání žádostí o dotace a granty na rok 2006

Žádosti na kraj:

·       na úhradu nákladů na Družstva a Labe

·       soustředění mládeže na Seči a pořádání Májových sprintů

·       opravu hangáru a pořízení osmy

Zodpovídá: Kubrychtová

Termín: 31. 1. 2006

 

Žádosti na město:

·       za členy

·       příspěvek na trenéry

·       příspěvek na energie

·       příspěvek na výkonnostní sport, sport pro všechny

·       příspěvek na provoz, údržbu a opravy

·       příspěvek na talenty

·       oprava hangáru

Zodpovídá: Kubrycht M. st.

Termín: 28. 2. 2006

 

Žádosti na Okresní a Krajský výbor ČSTV:

·       pořízení osmy

·       oprava hangáru

Zodpovídá: Kroulík, Srb, Kubrychtová

Termín: 31. 1. 2006

K žádostem je nutné dodat kopie Stanov klubu a Prezenční listinu z Valné hromady.

Zodpovídá: Kroulík

Termín: 31. 1. 2006

 

2)    Program výboru – po prostudování jednotlivými členy výboru bude zveřejněn na internetových stránkách.

Zodpovídá: Kroulík

Termín: 15. 1. 2006

3)    Příprava plesu – žádost na všechny členy klubu, aby pozvali své známé a především

bývalé veslaře. Zbývá dodělat tombolu.

Zodpovídá: Kroulík

Termín: 21. 1. 2006

4)    Účast na závodech – do Děčína jedou závodníci s možností kvalifikace na MČR

– podíl na nákladech. Do Neratovic na MČR kvalifikovaní na náklady klubu.

Zodpovídá: Kubrycht L.

Plán sportovní činnosti – bude projednán na příští schůzi.

Zodpovídá: Kubrycht M. st. a trenéři

Termín: 7. 2. 2006

Je třeba v předstihu objednat ubytování na závodech v Brně, Praze, Račicích a Třeboni.

Zodpovídá: Kubrycht L.

Termín: 28. 2. 2006

     5) Využití dotace z SCM na platy trenérů – Gwozdiak prověří a podá informaci

M. Kubrychtovi st.

Termín: 6. 1. 2006

6)    Rekonstrukce hangáru – v případě zakoupení plachty bude hangár využit jako zimní

sportoviště klubu – umělý povrch, osvětlení, vytápění.

Je třeba změřit plachtu a provést poptávku firem.

Zodpovídá: Kroulík

Termín: 15. 1. 2006

7)    Internetové stránky klubu – Vlastník podá informaci na příští schůzi výboru. Zatím budou obnovovány stávající stránky.

Zodpovídá: Kroulík, Vlastník

8)    Opravy lodí – Kubrycht L. prověří dodávku požadovaných náhradních dílů na lodě.

Zodpovídá: Kubrycht L.

Termín: 15. 1. 2006

Na příští výbor předloží trenéři návrhy na rozdělení lodí a vesel.

Zodpovídá: trenéři

Termín: 7. 2. 2006

9)    Úpravy dílny – o svaření stojanů do dílny požádáme Macase.

Opravíme rozvod elektřiny v zadní kóji a dílně.

Zodpovídá: Příhoda, Mejzlík

Termín: informace 7. 2. 2006

 

Zapsal: Kroulík