ZÁPIS Z Valné hromadY

konané  v pátek 27. 1. 2017 od 18.00 hod. v Hotelu Staré Časy

Přítomní – viz příloha –        Prezenční listina – 16 členů s hlasovacím právem.
                                              

Valná hromada schvaluje:

Předseda          Karel Kroulík              

Místopředseda  Libor Kubrycht           

Hospodářka      Věra Vlastníková         

Člen                Lumír Mejzlík             

Člen                Dita Netíková             

                      

Valná hromada bere na vědomí:

Valná hromada ukládá výboru:

Proplácet závodníkům při cestě na mistrovské závody pouze nákup pohonných hmot.

 

Vybírat klubové příspěvky do posledního dne měsíce února v každém kalendářním roce.

 

Prověření možnosti pojištění újmy na zdraví osob při pohybu na vodě do březnové schůze výboru.

 

Vyžadovat uhrazení škody na majetku ČVK Pardubice, při škodách z nedbalosti, buď formou pojistné události, nebo přímo uhrazení škody. Posouzení viny přísluší výboru ČVK Pardubice.

 

Zapsal: 27. 1. 2017 Karel Kroulík a Roman Gwozdiak