Zápis z výboru ČVK Pardubice

     

20.1.2009 od 17.30 na SG.

 

Přítomni: K.Kroulík, K.Srb, M.Kubrycht st., L.Mejzlík, V, Vlastníková, V. Hauk, P.Johánková

 

1)      Žádosti o granty na město na rok 2009
Výbor projednal a schválil žádosti o přidělení grantů na rok 2009. Po doplnění předáme na město  tento týden
Zodpovídá: V.Vlastníková,

 

2)      Žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje - chybí vyplněné čestné prohlášení o bezúhonnosti a vypořádaných závazcích vůči státu a Pardubickému kraji - doručení do pátku 23. ledna 2009 ve třech vyhotoveních.
 
Zodpovídá: V.Vlastníková,

 

3)      Z Valné hromady

·        Odměňování za práci pro trenéry - 50 Kč/hod.(realizujeme dohodou o provedení práce a měsíčními výkazy),
250/závodní den – formou cesťáků, den soustředění za 500Kč.
Zodpovídá: K.Srb

·        Úprava výše příspěvků
2000 Kč – mládež včetně juniorů,
2500 Kč – muži a ženy, masters  - pokud závodí za muže nebo ženy na MČR dospělých.
3000 Kč  - masters

·        Možnost snížení základu příspěvku o 1000 Kč v dalším roce za medailové umístění na MČR – motivace pro rodiče i děti a proklamace toho, že si klub jejich výsledků považuje.

·        Možnost odpracování finanční částky za jasně definovanou činnost po dohodě s výborem – mimo brigády. Výbor schválil prominutí členských příspěvků na rok 2009 pro Martina za opravy lodí.

·        Kdo nebude mít odpracovanou brigádu, zaplatí 1000 Kč jako finanční náhradu.

·        Na všechny nepohárové závody vybírat příspěvek 100 Kč na dopravu lodí, startovné a ubytování.

4)      Vánoční trenažéry – výbor schválil rozdělení části zisku jako odměnu za práci na přípravě závodů v PCE a HK:
1000 Kč – Kubrycht M., Kubrycht L., Vlastník J. Gwozdiak R., Kroulík K., Srb K.
500 Kč – Johánková P. a Hauk V.
Realizujeme snížením členských příspěvků na rok 2009.
Zodpovídá: K.Srb

 

5)      Párová vesla pro žáky –koupíme 4 páry nových – jaro 2009.
Zodpovídá: L.Kubrycht,

6)      Ples – termín  - 7. 3. 2009. Prosíme členy a přátele klubu o dary do tomboly.

7)      Opravy lodí – provedou závodníci pod dozorem trenérů
Diana – obroušení, lepení, obroušení nátěr, kompletace - dci a junioři – v únoru.
 Zodpovídá: K.Kroulík
Trabanti dvojskify – Zodpovídá: V.Hauk
Martin Příhoda dokončil opravu lodi Šnek, k úplné opravě je potřeba ještě opravit vesla a potom je seřídit. Dále je téměř opravena loď Aja, k úplné opravě je potřeba ještě opravit vesla, namontovat nové havlinky a potom seřídit. Zodpovídá: V.Hauk

8)      Nákup bílého tranzitu od SG – nekoupil klub po podrobné finanční rozvaze.

9)      Sbírka na čtyřku – na internet.
Zodpovídá: K. Kroulík,

10)  Oprava bojleru u žen
Zodpovídá : L.Mejzlík

11)  Výbor schválil odměny za provedení práce pro trenéry na rok 2008 a jejich vyúčtování.
Zodpovídá: K.Srb

12)  Uložení nové 4+/x – brigáda na loděnici v únoru 2009.

13)  Do příští schůze připraví trenéři termínovou listinu závodů, kterých se zúčastníme a soustředění – včasné informování závodníků a rodičů ve vazbě na dovolené!


Termín příští schůze  

10.2.2009 od 17.30 na SG.

Zapsal: Karel Kroulík