Zápis z výboru ČVK Pardubice

 

středa 7. 1. 2015 od 17.30 na SG

Přítomni: K. Kroulík, L. Mejzlík, M. Kubrycht, K. Srb, M.Zetek, R. Gwozdiak

 

1)    Valná hromada pověřuje výbor:
Zpracováním plánu činnosti a hospodaření na rok 2015 se zapracováním podnětů z diskuze:

·             Připravit nové stanovy zapsaného spolku se zapracováním připomínek z diskuze a vyvěsit je k připomínkování na internetu.
Budeme konzultovat s ČVS a následně s našimi členy – přijmeme na příští valné hromadě.

·             Zajistit dva provozuschopné trenažéry v posilovně na Arose.
Zajištěno

·             Stanovit přesný počet brigádnických hodin, zpřesnit jejich evidenci a vyvozovat důsledky z neplnění.
Výbor stanovuje 10 hodin – evidenci povede M.Příhoda – i výpomoc s tréninkem mládeže.

·                 Ukončit pronájem prostor pro dračí lodě do konce března.
Zašleme doporučený dopis Lukáši Nekolovi z Dračí legie

Zodpovídá: K. Kroulík

2)    Vyúčtování dotací z města – předáno.

3)    Podání žádostí o dotace od města je letos už kolem 20. ledna

Dotace na údržbu a opravy – sekání trávy, betonový stůl na stolní tenis, překážková dráha, nátěry, revize elektro a hromosvodu, oprava starého vleku.

Dotace na nájemné a energie (stejně jako 2014)

Dotace na Vánoční trenažéry

Investiční dotace – odkup haly od SG

Dotace na mládež
Zodpovídá: V.Vlastníková

4)    Vypsání ergoregat 2014 – 2015
10. leden 2015 - III. kolo Poháru ČR 2014-15 – Neratovice, přihlášky do 05.01.2015
Součástí pohárového kola je i Akademické mistrovství ČR. Jede 1 tranzit, ostatní vlakem.

31. leden 2015 - IV. kolo Poháru ČR 2014-15 – Děčín, přihlášky do 26.01.2015

Pojedou pouze závodníci, kteří nestartovali v Neratovicích – s šancí na postup na MČR.

14. únor 2015 - XXI. Mezinárodní mistrovství ČR 2015 – Olomouc, přihlášky do 09.02.2015

 Zodpovídá: R. Gwozdiak

 

5)    SCM – počet členů, zajištění vyplnění formulářů členy SCM a jejich rodiči.
Zodpovídá: R. Gwozdiak

6)    Připravíme přírodní překážkovou dráhu pro žactvo na pozemku za Arosou. Překážky necháme vyrobit v Střední škole řemesel.
Zodpovídá: K. Kroulík, J. Paleta, L.Mejzlík

7)    Opravíme spinningová kola na Arose.
Zodpovídá:  L.Mejzlík

8)    L.Slavíkem domluvíme opravu dalšího skifu.
Zodpovídá:  L.Mejzlík

Termín příští schůze: středa 4. 2. 2015 od 17.30 na SG