Zápis z výboru ČVK Pardubice

 

středa 6. 1. 2016 od 18,00 na SG.

Přítomni: K. Kroulík, L. Mejzlík, M. Kubrycht, K. Srb, V.Vlastníková, M.Zetek,

 

1)    Valná hromada – volební - v pátek 11. 12. 2015 od 18,00 na Arose
Valná hromada pověřuje výbor:

·       Zapracovat do stanov právo čestného člena účastnit se hlasování valné hromady ČVK Pardubice – zapracováno.

·       Prověřit jestli bod 5 článku XII není v rozporu s bodem 11 článku IX. V případě nejasného výkladu doplnit do bodu 5 článku XII tento dodatek: 

Výkonný výbor je oprávněn v mimořádných situacích změnit výhled hospodaření schválený Valnou hromadou, za podmínky dodržení zásad hospodaření podle bodu 11 článku IX. Tuto změnu je povinen řádně zdůvodnit a dokladovat na nejbližší Valné hromadě
- bod 5. Článku XII. je zcela vypuštěn a text týkající se hospodaření je doplněn do bodu 11. Článku  IX..

·     Zabývat se možnostmi řešení problematické situace uskladnění rozšiřujícího se lodního materiálu. V rámci široké diskuze v klubu zvážit a posoudit možné návrhy řešení včetně možností jejich financování.

2)    Pohár ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru,
Jedeme 9. 1. 2016 Neratovice a 30. 1. 2016 Pardubice.

3)    Trenérem SCM je od ledna 2016 Martin Kubrycht. Tréninkovou skupinu J. Řehákové převzal od ledna M. Hauk a V. Hauk.

4)    Výbor projednal finanční výsledovku klubu. Snížíme náklady na dopravu, startovné a ubytování na závodech. Cestovní příkazy bude vždy podepisovat předseda nebo šéf trenérské rady. Omezíme proplácení cestovních náhrad pro jednotlivce. Preferujeme dopravu autobusem a vlakem.

5)    Na kraji podáme žádost o grant na nákup kombíku 2x/- za 260000,-Kč.

6)    Noclehy v Račicích do července 2016. Kontrolky 20, MČR dospělých 20 a MČR žactva 40 a družstva. Vždy 2 úly, zbytek krematorium a pro žactvo buňky. Dále zajištěno ubytování v Lysé. Zbývá Brno, Primátorky a Litoměřice.

7)    Přihlásíme Ditu Netíkovou a Katku Příhodovou na kurz trénérů licence B.

8)    Seminář trenérů veslování, 10. ledna 2016 v Jihlavě – jede Netíková, Hauk, Gwozdiak.

 

Termín příští schůze: úterý 2. 2. 2016 od 18,00 na SG.