Zápis z výboru ČVK Pardubice

 

středa 3. 1. 2017 od 17,00 na SG.

Přítomni: K. Kroulík, D.Netíková, L.Mejzlík , L.Kubrycht, M.Kiacová

1)    Valná hromada klubu předběžně 16. 2. 2018 od 18,00 Ve Starých Časech.
Navrhujeme následující výši příspěvků na 2018 (splatnost do konce února):
Přípravka (do 10 let): 3000,- Kč

Mládež, včetně U23, pravidelně závodících dospělých a Masters do 60 let: 4000,-
Členové výboru a trenéři, kteří pravidelně veslují: 3000,-

Pokrývá i účast na ne mistrovských závodech schválených klubem. Nebudeme vybírat příspěvky na cestování, startovné a ubytování. Rozložení do splátek schvaluje předseda klubu.

Masters nezávodící, nad 60 let, trénují jen na Arose: 2000,-

Vzhledem k četnosti tréninků mládeže, hodnotě zapůjčovaného sportovní vybavení a vysokým nákladům na pronájmy, dopravu, startovné a ubytování jsou naše příspěvky stále nízké v porovnání s jinými sporty.

Pokud se nepodaří zajistit úklid a sekání trávy svépomocí, budeme navrhovat  další navýšení.

Lodě už není možné pořizovat z dotací, proto musíme ušetřit z toho, co vybereme na příspěvcích. MŠMT neumožňuje ani leasing (pronájem s odkupem za zbytkovou cenu) a brzy to nebude možné ani z dotací města.

2)    Ocenění nejúspěšnějších sportovců klubu 2017 – Veronika Kiacová, Pavlína Flamíková, Vojtěch Votruba, Vojtěch Málek, Natálie Štěrbová, Kryštof Marek, Karel Koreček, Adam Filip, Tomáš Panchártek, Václav Kostříž, Tomáš Pustějovský a Naďa Slavíková

3)    Druhé kolo ČP v jízdě na veslařském trenažeru v Hodoníně - Vojta Málek, Vojta Votruba, T.Pustějovský, J.Kouba, V.Kostříž jedou autem s Tomášem Kletečkou.
27. 1.              III. kolo Poháru ČR 2017-18 - USK Pardubice. Přihlášky do 22. 01. 2018

18. 2.              XXV. Mezinárodní mistrovství ČR 2018 – Olomouc. Přihlášky do 12. 02. 2018

4)    Granty – vyúčtování. Finanční vypořádání sportovního programu VIII do 15. 2. 2018 písemně a zároveň je třeba nahrát vyúčtování a finanční vypořádání do systému is-sport.
Do konce ledna pak musíme podat žádosti na kraj a na město.

V případě města - na jaké talenty žádat - Pavlína Flamíková, Zuzana Štěpánková, Vojtěch Votruba, Veronika Kiacová.

V případě kraje - žádost B1 (účast na soutěžích).
B4 - sportovní reprezentace kraje (opět potřebuji vědět, které konkrétní sportovce uvést a potřebuji jejich výsledky v roce 2017 - zde můžeme uvést více lidí, na úrovni alespoň medailistů z MČR od dorostu výše). Pavlína Flamíková, Zuzana Štěpánková, Vojtěch Votruba, Vojtěch Málek, Veronika Kiacová, Zuzana Příhodová, Petra Gwozdiaková, Adéla Jirásková

 

5)    Trenérka SCM Dita Netíková, kluboví trenéři K.Kroulík,J.Paleta, L.Mejzlík, M.Kiacová, M.Kubrycht st., T.Kletečka

6)    Soustředění SG Itálie – od 10.3. – mohou jet T.Pustějovský a V.Kostříž

 

7)    Povolení stavby přístřešku – připravíme v úterý 11.1.2017

8)    Přestup Veroniky Činkové - domluveno s Pavlem Knobem hostování. Tedy bude jezdit v našem dresu, bude brát pro nás body. Za 12 měsíců - to je nejdelší možná doba hostování - budeme řešit, jestli přestup, nebo nové roční hostování. Ze Smíchova nám půjčí loď až do kontrolek. Schváleno.
Přestup Vojty Šandy - domluveno s Lukášem Pavlovským, jednalo by se rovnou o přestup. Lukáš vznesl požadavek určitého odstupného - dva fotbalové míče - schváleno.

9)    Uplatníme urychleně přes rodiče pojistku na zlomené křídlo a vesla No1. Máme potřebné doklady pro pojišťovnu. Křídlo - faktura od Pepy. Oprava lodi – materiál a práce Luďka, nové 2 páry vesel.

10) Objednáme bundy, mikiny.

11)  Připravujeme návrhy na vzhled nových závodních kombinéz. Musí odpovídat tradicím klubu a odlišovat se od ostatních klubů. Pokud nebude do příštího výboru, nelze schválit na Valné hromadě.

12) Pokácíme v zimě 4 nebezpečné topoly – schválena žádost na OŽP. Předběžná dohoda s hasiči.

13) Nechali jsme provést servisní opravu motoru Honda.

14) Koupíme stojany na kola- na jaře!

15) Připravujeme stavbu přírodní posilovny - na jaře.

16) Označíme raznicí křídla a krakorce a fixem všechny slajdy a obaly na lodě, křídla, vesla!

 

17) Ve spolupráci s Medveďovou prověříme všechny pojistky.

18) Necháme zhotovit lávku a jednoduché terénní schody k motorákům.

Termín příští schůze: středa 7. 2. 2018 od 17,00 na SG.