ZÁPIS Z Valné hromadY

konané 30. 11. 2012 v Pardubicích na loděnici Arosa od 1700 hod.

Přítomní – viz příloha – Prezenční listina – 41členů, 38 s hlasovacím právem.

 

Valná hromada schvaluje:


Valná hromada bere na vědomí:

 

Valná hromada pověřuje výbor:

Zpracováním plánu činnosti a hospodaření na rok 2013 se zapracováním podnětů z diskuze:

Zavést pořádek do lodí, vesel a slajdů. Rozděluje místopředseda pro sport -  vyvěšení na vratech je závazné pro všechny členy klubu.

Zhotovit historickou galerii osobností klubu v dolní chodbě. Využít statistik historických veslařských i trenérských úspěchů členů ČVK Pardubice k motivaci současných aktivních veslařů.

Řešit kapacitní problémy na Vánočních trenažérech (pronájem sportovní haly nebo zimního stadiónu).

Koupit venkovní betonový stůl na stolní tenis.

Koupit trenažér.

Hledat nového správce loděnice.

Pokračovat v pravidelné organizaci Školního poháru ČVK Pardubice na veslařském trenažéru.

 

Zapsal: Karel Kroulík a Olga Roebuck