Zápis z výboru ČVK Pardubice

31.8. 2010 od 17.30 na Arose!

 

Přítomni: K.Srb, M.Kubrycht st.,L.Kubrycht, V.Hauk, L.Mejzlík, K.Kroulík, J.Míková

1)      Trenérské zajištění klubu po přechodu L.Kubrychta do funkce Ústředního trenéra mládeže.
SG dorostenky – J.Míková,                            Žákyně – J.Příhoda a M.Kiacová
Starší žactvo – V.Hauk a J.Gwozdiak              Ml.žáci – R.Gwozdiak
Dci – M.Kubrycht st.  
Zapojíme další členy klubu.

2)      Rozdělení lodí a vesel na rok 2010
Rozdělení lodí provedeno. Do týdne bude změněn rozpis vesel – nová vesla pro závodní lodě a krátká vesla pro žactvo a dorost. Nová vesla dají muži na čtyřku – nastříkat lopaty
Zodpovídá: L.Kubrycht a M.Kubrycht st.

3)      MČR ve sprintu a MČR družstev – posádky!
Posádky jsou předběžně rozděleny – budou vyvěšeny. Závodníci budou seznámeni do konce týdne.
Počítáme i s novým vlekem – 2 tranzity!

4)      Brandýs
Přihlášky do 31.8.2010. Tranzit veze R.Gwozdiak. Jede žactvo, dorost a muži. Ubytování pro 25 osob zajistí L.Kubrycht.

5)      Nákup vleku – zaplacena záloha. Předpokládaný termín dodání začátek září 2010.
Zodpovídá: K.Kroulík

6)      Dostavba loděnice – smlouva s ČSTV a Labskou podepsána – aktualizované podklady pro financování leží na MŠMT.
Probíhá hrubá stavba nástavby a dokončují se omítky příček, rozvody vody a elektro.
Žádáme o přednostní dokončení kóje pro skify a místnost trenérů. Prověříme možnost zprovoznění osvětlení.
Necháme vyrobit 4 stojany pro skify a krakorce. Koupíme nový nábytek pro trenéry.
Zodpovídá: K.Kroulík

7)      Výbor obdržel stížnost R.Gwozdiaka na nevhodné chování psa Jiřiny Míkové na soustředění. Trvá zákaz psů na závodech.

8)      100 piv jedeme 9.10.2010 od 10.00 – startovné 50 Kč za slajd.

9)      Žába - jedeme 9.10.2010 od 14.00 – startovné 50 Kč za slajd.


Tradiční závod na zakončení sezóny pojedeme opět jako závod  čtyřek bez kormidelníka MIX.

Start závodu je v sobotu 9. 10. 2010 ve 14.00 hod. na Arose. Vylosované posádky jedou vyřazovacím způsobem na trati  400 m. Startovné 50 ,- Kč za slajd. Přátelské posezení u ohně. Občerstvení zajištěno! Srdečně zveme všechny členy a přátele klubu!

Zodpovídá: K.Kroulík

 

10)  Zimní trénink – zpracujeme rozpis tréninkových prostor s využitím naší nové posilovny na Arose!
Musíme vybavit posilovacími stroji!
Zodpovídá: M. Kubrycht st.

11)  Zakoupíme 2 páry nastavitelných vesel Brača pro mládež délky 295 cm.
Zodpovídá: L. Kubrycht

12)  Prověříme nákup elektromotoru.
Zodpovídá:V.Hauk

13)  Zvažujeme změnu správce Vagonu na Seči.

 

 

Termín příští schůze:  21.9.2010 od 17,30 na Arose!                                          

Zapsal: Karel Kroulík