Zápis z výboru ČVK Pardubice

Středa 6. 11. 2013 od 17 00 na SG

Přítomni: K.Kroulík, L.Kubrycht, L.Mejzlík, K.Srb, V. Vlastníková

 

1)    Triatlon Louny 23. 11. 2013 – jedeme autobusem – žactvo a dorost. Vybíráme 150,-.
Zodpovídá: R.Gwozdiak,

2)    30.11.2013 – testy SCM.

3)    Vánoční trenažéry – 21.12.2013 - od 1000 hod. Školní pohár od 900 hod.
Trenažéry, medaile, perníky. Závodní systém objednán u P.Knoba.
Zodpovídá: R.Gwozdiak, K.Kroulík

4)    Odkup lodí od SG – dle dřívější dohody odkupujeme osmu za 80 000,- a doplatek 24 000,- za lodě z 1.etapy. Zbylé lodě z 2.etapy za 137 000,- příští rok.
Zodpovídá: K.Kroulík

5)    Příprava grantů od kraje
Programy B1 (podpora činnosti klubů, tj. neinvestiční grant max. 40 tisíc, 30 % spoluúčast) – žádáme na závody.

B4, který je zaměřen na podporu reprezentantů kraje, kteří se účastní olympiády dětí a mládeže, mezinárodních regat, MSJ a podobně. Maximální čerpání 40 tisíc, 30 % spoluúčast – žádáme na skif.

6)    Vzhledem k tíživé finanční situaci zvažuje výbor sjednocení členských příspěvků na 3 000,-Kč bez jakýchkoliv úlev.

Platba do konce března.

 

7)     Pronájem staršího vleku na veslařské lodě Univerzitě Pardubice. Dohodnuto.


Zodpovídá: K.Kroulík

 

8)    Oprava sloupků na hřišti a sekání trávy, zamkneme branku na řetěz.
Zodpovídá:L. Mejzlík

9)    Oprava plata – zavaření oka a ukotvení.
Zodpovídá:L. Mejzlík

10) Program MŠMT č.  IV. Údržba a provoz sportovních zařízení – nové schody na Seči se vyrábějí.
Zodpovídá: K.Kroulík, Srb

11) Volební Valná hromada v pátek 13. 12. 2013 od 17.00 na Arose.

 

 

Termín příští schůze: středa 4. 12. 2013 od 1715 na SG.