Zápis z výboru ČVK Pardubice

 

Středa 5.3. 2014 od 17.00 na SG.

Přítomni: K. Kroulík, M. Kubrycht, M.Zetek, V.Vlastníková

 

1)    29.3. – Distanční závod bratří Mejzlíků Pardubice. Nominace na MČR v Hoříně – pojedou nejlepší!
Zodpovídá: M.Kubrycht, R.Gwozdiak

2)    Schválen příspěvek účastníkům na jarní rozveslování do Itálie ve výši 2000,- Kč, 
Jech, Koška, Chlupáč, Hauk, Král, Jirásková, Kubrycht

3)    Rozdělení lodí pro rok 2014 – požadavky trenérů na lodě předány Martinovi. Přizveme zástupce veteránů.
Zodpovídá: M.Kubrycht

4)    Zajištění oprav lodí
Zaměříme se na uložení vesel a připevnění popsaných slajdů do všech lodí.
Zodpovídá : L.Mejzlík a K.Kroulík

5)    Webhosting a doména na následující rok, dohromady cca 2000 Kč. Prověříme nového poskytovatele.
Zodpovídá: M.Zetek

6)    Prověříme možnost sponzorského daru formou daru nátěrových hmot.
Zodpovídá: M.Zetek

7)    Prověříme dotace na energii z města. Platby ve stejné výši, jako v minulých letech.
Zodpovídá: M.Kubrycht

8)    Na Seči nové dveře a zárubně. Připravujeme výměnu oken.
Zodpovídá : L.Mejzlík a K.Kroulík

9)    Koupíme 4páry vesel Brača pro žactvo z programu Přijď veslovat.

10) Budeme se finančně podílet na opravě vesel Croker.

11) Historická galerie osobností klubu. Schváleny osobnosti. Připravíme foto pro tisk.
Zodpovídá: K. Kroulík. M.Kubrycht

12) Připravíme propagační materiál pro sponzory.
Zodpovídá: M.Zetek

13) Připravíme klubovou ročenku za rok 2013.
Zodpovídá: K. Kroulík, J. Paleta

Termín příští schůze: středa 2. 4. 2014 od 17.00 na Arose.