Zápis z výboru ČVK Pardubice

úterý 4.6. 2013 od 1730 na Arose

Přítomni: K.Kroulík,  M.Kubrycht, L.Kubrycht, L.Mejzlík, K.Srb,

 

1)     Soustředění žactva od středy 13.00 na Arose
100.ročník – Primátorky Praha – 20.-22.9.2013?
Mistrovství Labe – na podzim
MČR- závodí se od pátečního rána – jedeme ve čtvrtek 27.6.2013

2)     Granty na město – podány, předpoklad jako vloni
Zodpovídá: V.Vlastníková,

3)     Technická prohlídka vleku
Zodpovídá: R.Gwozdiak

4)     Prověříme možnost použití motoráku na Seči přisoustředění.
Zodpovídá: R.Gwozdiak

5)     Přehlídka sportovních organizací v rámci Městských slavností Pardubice 2013.

Čtvrtek 26.9.2013

14:00 – 20:00 hod. soutěž pro příchozí         prezentace sportovních sdružení                              
Pátek 27.9.2013

8:00 – 13:00                           turnaj základních škol ve víceboji

14:00 – 20:00                         prezentace kolektivních míčových sportů

20:00 – 21:30                         turnaj osobností ve vybraných sportech

22:00 – 8:00                           noční session ve vybraných sportech

Sobota 28.9.2013

10:00 – 16:00                         prezentace převážně ne – míčových a individuálních sportů

 

6)     Oprava sloupků na hřišti a sekání trávy.

7)     Oprava plata
Zodpovídá:L. Mejzlík

8)     Stavba boudy na dřevo
Zodpovídá: K.Kroulík

9)     Program MŠMT č.  IV. Údržba a provoz sportovních zařízení – nové schody na Seči
Přidělení dotace s min. 30% spoluúčastí. – 70 tis. + 30 tis.

Podklady urychleně zašleme na svaz.
Zodpovídá: K.Kroulík, Srb

 

10) Nezaplacené příspěvky – budou vyvěšeny na internetu a Arose.
Kiacová Martina, Valach Martin, Víšková Tereza, Vlček Sebastian, Jankovič Jakub, Třebichovská Gabriela, Chlupáč Tomáš, Vopalecká Barbora, Pleskotová Lucie, Královský Vojtěch.
Zodpovídá: K.Srb

11) Preventivní prohlídky veslařů – probíhají – 100Kč.

12) Párové krakorce na osmu z projektu Přijď veslovat – zatím není kapacita. Necháme změřit osmu.

13) Provedeme označení a registraci strokecoachů. Předávací protokol s osobní odpovědností závodníka.
Zodpovídá: R.Gwozdiak

14) Výbor schválil nákup konstrukce na auto na převážení lodí. Objednáno.
Zodpovídá: L.Kubrycht

15) Dotažen přestup P. Handloviče do VK Smíchov – požadujeme výchovné 5 slajdů.
Zodpovídá: L.Kubrycht

16) Ztracené klíče od tranzitu zaplatí nejprve klub a bude strhávat J.Řehákové v měsíčních splátkách.

 

Termín příští schůze: úterý 1.7. 2013 od 1730 na Arose